top of page

FirstBIKER Graduation Day!


經過了整個暑假嘅平衡單車訓練,我地可愛的小學員們終於畢業啦!睇下佢地揸住張畢業證書既開心又滿足!最重要係感謝教練們嘅悉心指導,主辦單位嘅鼎力支持。我地一起再接再厲,暑假後再見啦!

bottom of page